top of page

Rodzina opoką w czasie pandemii

Wiadomo, że rodzina odgrywa w życiu każdego człowieka bardzo ważną rolę. Szczególnie widoczne jest to w momentach nadzwyczajnych i kryzysowych, gdzie staje się ostoją, uprzywilejowanym miejscem. NEUROHM i BradConsulting na zlecenie portalu Onet przeprowadziło w okresie 11-14 kwietnia badania ankietowe. Z deklaracji wynika jasno, że najbardziej znaczącym środowiskiem w momencie kryzysu pandemii jest właśnie rodzina. Aż 81% respondentów odpowiedziało, że rodzina jest dla nich opoką w okresie pandemii. 67 % badanych zadeklarowało to z głębokim przekonaniem. Autorzy ankiety we wnioskach końcowych dobitnie podkreślają: „W naszej kulturze jak widać na rodzinę możemy liczyć w każdej sytuacji. To zdaje się jest wynik bez precedensu w skali Europy. Nasze społeczeństwo zawsze charakteryzowało się silnymi więzami rodzinnymi, ale w godzinie próby te więzy stają się, jak sądzimy, jeszcze silniejsze”[1]. Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń, analizując powyższe dane wskazuje: „te badania dowodzą, że skutki epidemii dotykają najgłębszych podstaw tożsamości człowieka. Dotykają kwestii wpływających na to, jakie wartości przyjmujemy i w jakim kierunku kształtujemy nasze życie. Epidemia przekonuje, że jako ludzie nie jesteśmy samowystarczalni. Za poczuciem bezradności i ograniczenia może pojawić się większa potrzeba szukania transcendencji. Warto jednak pamiętać, że świat ludzkich wartości zmienia się bardzo powoli”[2].

[1] https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-w-polsce-sondaz-rodzina-opoka-w-czasie-pandemii/55lqy7l (data dostępu: 22.04.2020).

[2] Tamże.

0 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page