top of page

Badania naukowe 

Przez podejmowane badawcze chcemy dążmy do osiągnięcia postępu wiedzy naukowej w zakresie tematyki związanej z EMIGRACJĄ. Nasze Cele badawcze:

 • dążymy do odkrycia dotąd nieustalonych nowych zależności dotyczących zagadnień związanych z tematem emigracji, których nikt wcześniej nie badał

 • podważamy istniejący już teorie i zależności na temat emigracji oraz chce się na to miejsce udowodnić funkcjonowanie innych

 • podejmujemy poszerzenie istniejących już badań, które zostały opublikowane i możliwość ich dezaktualizacji częściowo bądź wymagają rozszerzenia 

 • chcemy się zaktualizować (lub potwierdzić, że funkcjonują nadal) istniejące badania i ich wyniki ze względu na znaczny upływ czasu i możliwość ich dezaktualizacj

 • chcemy aktualizować istniejące badania i ich wyniki ze względu na znaczny upływ czasu i możliwość ich dezaktualizacji

Badania naukowe

Typy badań prowadzonych w Familiaris

 • podstawowe (teoretyczne) - podejmowane  bez celu praktycznego

 • stosowane (praktyczne) - wykorzystane w kolejnych realizacjach 

 • wdrożeniowe - polegające na opracowaniu metod i technik zastosowania wyników badań w realizacjach 

 • obserwacyjne (opisowe lub analityczne)

 • badania eksperymentalne 

Problemy badawcze

 1. Społeczne funkcjonowanie polskich rodzin na emigracji

 2. Jakość życia polskich seniorów na emigracji 

Publikacje naukowe 

 • Publikacja oryginalna (original paper)

 • Publikacje  kazuistyczną (case study) 

 • Publikacje przeglądowe

 • Listy do redakcji (letters to editor) 

 • Metaanalizy i inne badania wtórne

 • Książki naukowe / rozdziały w książkach

Współpraca 

bottom of page