top of page

Towarzyszenie

Czyli co i w jaki spósob robimy dla innych 

Towarzyszenie w Familiaris oznacza wspieranie, asystowanie Polakom na emigracji w codziennych czynnościach, dotrzymywanie im towarzystwa, słuchanie ich i rozumienie ich potrzeb oraz udzielanie im wsparcia emocjonalnego. Celem towarzyszenia jest pomaganie ludziom w ich rozwoju i pozwalanie im "być" oraz wzrastać poprzez dzielenie się sobą. Wszystko to ma na celu umożliwienie im lepszego funkcjonowania w codziennym życiu i osiągnięcie lepszego samopoczucia w nowej rzeczywistości emigracyjnej. 

Accompanysm.jpg

Herbaciarnia

Termin: 1. środa miesiąca, Cykl: panel wykładowy 45 min i panel dyskusyjny 45 min, Czas: 17.30 – 19.00

"Herbaciarnia" to inicjatywa skierowana do seniorów emigracyjnych, która zapewnia im przestrzeń do spotkań i rozmów przy herbacie w formie online. To miejsce, gdzie seniorzy mogą spędzać wspólnie czas, rozwijać się, dzielić swoimi umiejętnościami, doświadczeniami i wiedzą oraz po prostu być razem i cieszyć się codziennością. Inicjatywa ta umożliwia seniorom realizację trzech podstawowych potrzeb: istnienia (psychicznego, fizycznego i duchowego), przynależności (fizycznej, społecznej i socjalnej) oraz rozwoju (w rozwoju osobistym, wypoczynku i działaniu). W "Herbaciarni" seniorzy mogą odkrywać piękno swojego wnętrza i stawać się coraz bardziej mądrzy, piękni i bogaci życiowo dzięki obecności innych ludzi.

 

Grupa spotkań seniorów na emigracji może być przydatna dla osób starszych, które znajdują się na emigracji i mogą potrzebować dodatkowego wsparcia i towarzystwa. Spotkania są okazją do nawiązania relacji z innymi osobami w podobnej sytuacji, wymiany doświadczeń i udzielania sobie wzajemnego wsparcia. Grupa ta zapewnia seniorom możliwość uczestnictwa w różnych aktywnościach i zajęciach, które mogą być dla nich interesujące i pożyteczne. Wszystko to może pomóc seniorom lepiej poradzić sobie z emigracją i lepiej dostosować się aktualne rzeczywistości.

Emi i Gracja 

Termin: 2. środa miesiąca, Cykl: panel wykładowy 30 min i panel dyskusyjny 60 min, Czas: 17.30 – 19.00

 Projekt edukacyjny "Emi i Gracja" jest skierowany do dzieci polonijnych w wieku od 2 do 12 lat, które znają język polski na poziomie komunikatywnym. Jego celem jest promowanie świadomości tożsamości emigracyjnej i pomoc w przeciwdziałaniu bezradności wobec wyzwań życia na emigracji poprzez udział w spotkaniach integracyjnych. Projekt skierowany jest do społeczności szkolnej polonijnych i polskich szkół w Niemczech, wraz z rodzicami i opiekunami.

 

W ramach projektu zostały również stworzone lalki o imionach Emi i Gracja, które mają służyć jako narzędzie do pracy z dziećmi. Udział dzieci w spotkaniach ma charakter integracyjny. Chodzi tu o integrację ze społecznością miejscową, to także forma przygotowania się na oddziaływanie kultury obcej (transfer kulturowy). Projekt edukacyjny „Emi i Gracja”skierowany jest do najmłodszych rodaków i jest umacniającym (empowering) treningiem dzieci polonijnych, którego celem jest promowanie świadomości tożsamości emigracyjnej, a także ma przeciwdziałać bezradności wobec wyzwań życia na emigracji. 

Karciarnia

Termin: 3. środa miesiąca, Cykl: panel wykładowy 30 min i panel dyskusyjny 60 min, Czas: 21.00 – 21.30

To grupa wsparcia dla kobiet na emigracji, miejsce spotkań online i offline, gdzie kobiety mogą dzielić się swoimi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z życiem w nowym kraju. Spotkania te są zasadniczo zamknięte i oferują bezpieczne miejsce do rozmowy i wzajemnego wsparcia.Podczas tych spotkań obowiązują pewne zasady, takie jak dyskrecja, szacunek, lojalność i zaufanie. Są one niezbędne, aby stworzyć przyjazną atmosferę, w której każda kobieta może otwarcie mówić o swoich problemach i uzyskać wsparcie od innych.

 

Tematy, które są podejmowane podczas spotkań, dotyczą różnych aspektów życia na emigracji, takich jak adaptacja do nowego kraju, nawiązywanie nowych przyjaźni, radzenie sobie z tęsknotą za rodziną i przyjaciółmi oraz znajdowanie sposobów na zachowanie swojej tożsamości i kultury w obcym miejscu.Każda z kobiet, które biorą udział w spotkaniach, jest inna, ale wszystkie one mają wspólne tematy, o których chcą rozmawiać. "Familiaris" stwarza przyjazną atmosferę do rozmów i umożliwia kobietom dzielenie się swoimi doświadczeniami i radzenie sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie na emigracji.

Dryft Młodych

Termin: 4. środa miesiąca, Cykl: panel wykładowy 45 min i panel dyskusyjny 45 min, Czas: 21.00 – 21.30

To przestrzeń skierowana do wszystkich młodych, ciekawych życia, odkrywających jego nowe fascynujące etapy, poszukujących odpowiedzi po co? dlaczego ? skąd? kim jestem? i dokąd podążam? Program treningowy "Ferment" skierowany do młodych ludzi, którzy szukają odpowiedzi na ważne pytania dotyczące swojej przyszłości i przeżywają ważny etap w swoim życiu - dojrzewania.oferuje młodym ludziom przestrzeń do rozmów, aktywności i budowania relacji z innymi, a także do poszukiwania wsparcia i odpowiedzi na pytania dotyczące ich wiary i wartości.

 

To pożyteczne i wartościowe zajęcia dla młodych ludzi, zwłaszcza dla tych, którzy znajdują się na emigracji i mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w trudnym dla nich okresie adaptacji do nowego środowiska. Podjęta inicjatywa ma być pomocna dla młodych ludzi w ich rozwoju i dojrzewaniu.

Warsztaty tematyczne

Termin: 3. piątek miesiąca, Cykl: panel wykładowy 45 min i panel dyskusyjny 60 min, Czas: 21.00 – 21.30

Warsztaty tematyczne są skierowane do osób na emigracji, które chcą rozwijać swoje umiejętności i lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Celem tych warsztatów jest również budowanie lepszych relacji poprzez naukę szacunku dla innych. Warsztaty tematyczne są organizowane w celu rozwoju osobistego i zdobycia nowych umiejętności lub wiedzy na określony temat i są skierowane do różnych grup odbiorców, w zależności od tematyki warsztatów.

 

Celem warsztatów tematycznych jest zwiększenie efektywności pracy, rozwój kariery zawodowej, poprawa komunikacji i relacji międzyludzkich, a także poprawa samopoczucia i jakości życia, rozwój zainteresowań i pasji. Warsztaty tematyczne są często prowadzone w formie interaktywnej, co pozwala uczestnikom na aktywny udział i zadawanie pytań oraz umożliwia ich lepsze zapamiętanie i zrozumienie materiału. Są  prowadzone przez doświadczonych prelegentów lub specjalistów z danej dziedziny, co zapewnia dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia.

bottom of page