top of page

“Familiaris” na zebraniu plenarnym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniu 26 września 2020 na zaproszenie bp Lechowicza koordynatorzy „Familiaris” wzięli udział w zebranie plenarnym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, które w związku z trudnościami wynikającymi z pandemii odbyło się online.

„Duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie na emigracji” było tematem wykładów, prezentacji i dyskusji.

Powitanie i słowo wstępne wygłosił bp Wiesław Lechowicz, który wraz z dr Grażynką Koszałka moderowali całe obrady, zakończone współną modliwtą różańcową.

Koordynator naukowy naszej poradni ks. dr hab. Józef Młyński zaprezentował i omówił przygotowaną ankietę koordynacyjną. Ankieta składa się z 5 części (zawiera 37 pytań), zgodnie z wytycznymi 5 postulatów ustanowionych w czasie obrad PRDEZ, które odbyły się w 2019 r. w Zakopanem. Ankieta jest całkowicie anonimowa i służy jedynie poglądowi na temat realizacji w praktyce wskazanych 5 postulatów. W dniu 1. października 2020 została udostępniona jej elektroniczna wersja.

Pięć postulatów pastoralnych, które skierowane były do wszystkich odpowiedzialnych za duszpasterstwo polskojęzyczne w Europie zaaplikowano w kontekście Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Ewaluacje „5-tki Biskupa Lechowicza” prezentowali koordnatorzy Familiaris: ks. mgr lic. Tomasz Drożyński (koordynator polonijnego duszpasterstwa rodzin w Niemczech) oraz mgr lic. Katarzyna Białecka – Urbańska i Michał Urbański (koordynatorzy świeccy polonijnego duszpasterstwa rodzin w Niemczech). Przedstawiono co udało się z zrobić w ciągu roku „na miarę możliwości”, co jest w trakie realizacji i jasno określone zostały faktory służące zmianom, które są niezbędne w dalszym rozwoju. Potrzeba większego zaangażowania i współpracy świeckich i duchownych, jednorodnej wizji duszpasterstwa rodzin w duchu „Familiaris Consortio”, potrzeba wsparcia projektu i tworzenie go we współpracy globalnej a nie tylko krajowej, wykorzystania potencjału internetu i tworzenie propozycji dostępnych online. Niezbędna jest szersza promocji postulatów (media, internet), które się konkretnymi wyznacznikami jakości projektu „5”, a w dalszej konsekwencji jakość duszpasterstwa polonijnego. W aktualnej sytuacji potrzeba uwzględnić również faktor pandemii COVID-19 w aplikowaniu „5”. Realizacja „5-tki bpa Lechowicza 2019” wymagała czasu, nakładu sił, zaangażowania wielu ludzi. Z jednej strony wiele projektów zablokowała pandemia, z drugiej zaś otworzyły się nowe możliwości działania.

W kolejnej część spotkania ks. dr Michał Wilkosz (Sekretarz PMK w Niemczech) przedstawił wnioski z ankiety przeprowadzonej wiosną 2020 dotyczącej życia małżeńskiego i rodzinnego w polskich misjach w latach w Niemczech Do wymiany doświadczeń inspiracją były konferencje wygłoszone przez dr Bożenę Bassa z Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach („Przygotowanie liderów polonijnych do duszpasterstwa rodzin na emigracji”) i mgr Małgorzatę Walaszczyk z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Warszawsko-Praskiej („Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwem”). W końcowych wnioskach zgodnie wskazano, mimo zróżnicowanej sytuacji w różnych krajach, na potrzebę duszpasterskiego towarzyszenia małżeństwom, które winno mieć charakter praktyczny, ewangelizacyjny i formacyjne, a na szczególne zainteresowanie zasługuje towarzyszenie młodym małżeństwom i małżeństwom przeżywającym trudności.

„Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny. O szczególny wysiłek w tym względzie czuję się zobowiązany prosić synów i córki Kościoła. Ci, którzy przez wiarę poznają w pełni wspaniały zamysł Boży, mają jeszcze jeden powód, ażeby wziąć sobie do serca rzeczywistość rodziny w naszych czasach, tych czasach próby i łaski. Winni oni kochać rodzinę w sposób szczególny. Polecenie to jest konkretne i wymagające” (FC 87)
0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page