top of page

Wideokonferencja z Parą Prezydencką

Bardzo serdecznie pozdrawiamy, Szanownego Pana Prezydenta, Pierwszą Damę, Pana Ministra i wszystkich Państwa reprezentujących różne inicjatywy polonijne.

Jesteśmy we Fryburgu Bryzgowijskim, w Południowo-Zachodniej części Niemiec, nieopodal rozciąga się piękny krajobraz Schwarzwaldu. Reprezentujemy Polską misje Katolicką w Niemczech. To ponad 70 ośrodków w całym kraju, misja to coś więcej niż parafia, bo to podmiot integrujący lokalną Polonię, miejsce krzewienia kultury i tradycji, to szereg placówek edukacyjnych. W wielu misjach działają Poradnie Rodziny Polonijnej.

Jan Paweł II pisał w swojej pierwszej programowej encyklice, że „człowiek jest drogą Kościoła” (Redmptor hominis, 14), a nie Kościół drogą człowieka. Stąd rodzi się potrzeba pomocy każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznawanej wiary. Pomagamy wierzącym i niewierzącym. To franciszkowy „Kościół otwartych drzwi”.

Bywa często, że osoby zagubione nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia. Zderzenie ze społecznością multikulturową, nowe wyzwania, stres spowodowany nieznajomością języka niemieckiego, konflikty małżeńsko-rodzinne, problemy uzależnień – to wszystko to faktory, które rodzą stany kryzysowe.

W telegraficznym skrócie: funkcjonowanie rodzin emigracyjnych wydaje się być tu w Niemczech łatwiejsze przynajmniej na poziomie ekonomicznym, ale nie brakuje sytuacji trudnych, konfliktowych. Na emigracji pierwszym miejsce wsparcia jest rodzina, krąg przyjaciół, ale wsparcie to może okazać się niewystarczające, stąd potrzebne jest wsparcie instytucjonalne. Czasem może to być jedyne „koło ratunkowe”. Długo i dużo już mówiło się w środowiskach polonijnych w Niemczech o konieczności i ważność poradnictwa rodzinnego, by wspierać rodzine polonijna – rodzine emigracyjną. Mobilizacją do działania stały sie postulaty bp Wisława Lechowicza ze spotkania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej z 2019r. w których głosi o konieczności stworzenia struktur poradnictwa rodzinnego przy PMK. We współpracy z ks. Rektorem PMK w Niemczech podjęte zostały konkretne kroki w tym celu i powołana została Poradnia PMK w Niemczech, która koordynuje prace wszystkich poradni działających przy PMK w Niemczech.

Nasze inicjatywy, które nie ograniczają się tylko do pomocy rodzinie. Nasza poradnia działa wielopłaszczyznowo: mamy poradnie terapeutyczno – psychologiczna, poranie wychowawczą, poradnie dla singli, poradnie dla narzeczonych, poradnie małżeńską, poradnie rozpoznawania płodność, poradnie dla seniorów, poradnie szkoleniową. Przed nami jeszcze dużo pracy, jednak jeśli jest cel, dobry cel to można wiele od siebie i innych wymagać – a celem jest przyszłość rodziny polonijnej.

Przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przyłączyliśmy się do akcji Polonia4Neighbours, pomocy seniorom, infolinii w czasie kryzysu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.poradnia-pmk.eu, Polecamy nasz profil na Facebooku. Polecamy aplikacje: duszpolonia.org – osoby szukające Polskich Misji Katolickich na terenie Niemiec mogą łatwo odnaleźć adres misji.

0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page