top of page

Familiaris na KUL ...wizyta niebanalna, oryginalna...

Zaktualizowano: 2 cze

Familiaris na KUL? ... krótko mówiąc cool. Ale opowiedzmy coś więcej...


W dniach 25 - 26 maja 2024 roku, członkowie Stowarzyszenia Familiaris (Familiaris e.V.) uczestniczyli w dwudniowym zjeździe Polonii i Polaków za granicą w Lublinie, będącym zakończeniem trzeciej edycji Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) dla Polonii i Polaków za granicą. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 uczestników z 18 różnych krajów. Dwudniowy zjazd w Lublinie był uroczystym zwieńczeniem intensywnego okresu nauki (listopad 2022 - maj 2024 ) i ciekawą wymianą doświadczeń społeczności polonijnej i polskiej za granicą. Spotkanie w Polsce stanowiło nie tylko edukacyjną okazję, ale także wyjątkową możliwość integracji, współdziałania i nawiązania nowych przyjaźni dla osób, które na co dzień mieszkają w różnych zakątkach świata.


KUL stał się swoistym pomostem, łączącym rozproszone społeczności polonijne.

Inicjatywa

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą powstało z inicjatywy rektora KUL, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, w listopadzie 2022 roku. Za koordynację, organizację kursów oraz promocję oferty edukacyjnej i rozwój działań podejmowanych przez KUL na rzecz Polonii i Polaków za granicą odpowiedzialne jest Centrum Polonijne KUL. Dyrektorem Centrum został dr hab. Janusz Bień, prof. KUL, a stanowisko zastępcy dyrektora Centrum i koordynatora Studium KUL objął dr Wojciech Wciseł.


Oferta i realizacja

Wszystkie zajęcia w ramach Studium były nieodpłatne, co umożliwiło szeroki dostęp do bogatej oferty edukacyjnej. Zajęcia prowadzone były przez profesorów, wykładowców i ekspertów z KUL (łącznie 96 osoby) i trwały sześć miesięcy. Kolejne spotkania odbywały się w trybie hybrydowym i dostosowane były do dwóch stref czasowych - europejskiej i amerykańskiej.


W programie Studium dostępne były kursy z różnych dziedzin, takich jak:

 • Studium reportażu i wywiadu dziennikarskiego

 • Sztuczna inteligencja

 • Logopedia dla Polonii

 • Komunikacja, motywacja i aktywizacja w edukacji i wychowaniu

 • Mediacje i negocjacje w praktyce

 • Kultura języka polskiego

 • Efektywne zarządzanie

 • Poradnictwo i strategie wspierające

 • Szkolenie z profilaktyki zachowań ryzykownych

 • Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym

 • Nowe media i komunikacja

 • Promocja kultury polskiej

 • Teologia, Biblia – nowa ewangelizacja

 • Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Wszystkie kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Słuchacze mogli wziąć udział w dowolnej liczbie kursów, które terminowo nie kolidowały ze sobą. A więc znaleźli się i tacy co wzięli udział jednocześnie w czterech kursach i wypełnili, każdy w weekendów miesiąca. Pełni dumy i z wielką wdzięcznością uczestnicy zjazdu w Lublinie odebrali certyfikaty ukończenia kursów.


Na naukę nigdy nie jest za późno . Zawsze warto i zawsze się opłaca!


A teraz trochę o Nas... i jak zaczęła się nasza przygoda z KULem?


Jako stowarzyszenie mamy swój mały udział na etapie projektowania Studium KUL, bowiem zostaliśmy zaproszeni, wraz z ks. dr Patrykiem Zającem i ks. Pawłem Milerskim (Fides et cultura 2020) do zespołu koordynującego rozwój współpracy z KUL w Niemczech.

W  czerwcu 2022 uczestniczyliśmy w wideokonferencji z Rektorem KUL zainicjowanej przez ks. dr. Michała Wilkosza, Rektora PMK w Niemczech, a kilka dni później przesłaliśmy pierwszą ofertę o współpracy. Pierwsza rozmowa z Rektorem KUL, dotyczyła specyfiki społeczności polonijnej i polskiej z rejonu Niemiec, jej potrzeb, oczekiwań. Stała się ona bazą cyklicznych spotkań, między innymi z dr Wojciechem Wcisłem, dr Agnieszką Zaborowską, mgr Pawłem Rozwodem, kreujących strukturę i zarys planu pierwszej edycji studium. Z wielką dumą, ogromnym szacunkiem i wdzięcznością podtrzymujemy rezultaty tych pierwszych rozmów, które okazały się milowymi krokami do zainicjowania tak wyjątkowej i dziś światowej inicjatywy.


Familiaris zaangażowało się również w aktywną promocję kolejnych edycji Studium KUL na terenie Niemiec. Jak pokazują statystyki zainteresowanie ofertą Studium KUL w Niemczech cieszyło się dużym zainteresowaniem. Słuchacze z Niemiec chętnie uczestniczyli w kursach, nierzadko w kilku jednocześnie.


Weekend z KULem to pełna moc wrażeń, ekscytacji i ciekawych doświadczeń.


Współpraca Familiaris z KULem już od samego początku jest niebanalna, oryginalna i opiera się na zasadzie synergii, wielkiej sympatii i wzajemnej życzliwości. Łączymy swoje siły i zasoby, aby zrealizować wspólne cele i osiągamy wyniki, które są większe niż suma indywidualnych realizacji. Taka właśnie współpraca pozwala Nam na wzajemne uzupełnianie się i wzmacnianie potencjału, co prowadzi do lepszych rezultatów, których właśnie jesteśmy świadkami.

Jako stowarzyszenie z niewielką historią i małym doświadczeniem, działamy bowiem od 2021, jesteśmy dumni z partnerskiej współpracy z KULem. Naszym głównym atutem jest dobra znajomość społeczności emigracyjnej, którą sami tworzymy, w szerokim spektrum przypadku i całym wachlarzem doświadczeń tych dobrych i tych mniej dobrych.


Współpraca z KULem jest dla Familiaris kwestia honorową.


Synergia w współpracy Familiaris z KULem prowadzi do efektywnego wykorzystania zasobów obu stron, co przekłada się na rozwój kompetencji, budowanie silnych relacji, kreowanie nowych perspektyw, realizację inicjatyw odpowiadających na realne potrzeby oraz wzmocnienie społeczności. Nowe umiejętności i zdobyta wiedza skutecznie zostanie wykorzystana w kolejnych podejmowanych działaniach stowarzyszenia. Nawiązane kontakty, zarówno z wykładowcami, jak i uczestnikami zjazdu, otwierają inne perspektywy i wskazują kierunki rozwoju.


Rezultaty obejmują:

 • rozwój kompetencji: członkowie Familiaris zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, które mogą efektywnie wykorzystać w swoich działaniach: kursy i szkolenia oferowane przez KUL umożliwiają im rozwój w różnych dziedzinach, takich jak promocja kultury, teologia, nowe media, komunikacja, zarządzanie, sztuczna inteligencja i poradnictwo;

 • budowanie silnych relacji: dzięki współpracy z KULem, członkowie Familiaris nawiązują cenne kontakty zarówno z wykładowcami, jak i innymi uczestnikami programów; te relacje są trwałe i stanowią solidną podstawę dla przyszłych inicjatyw i projektów;

 • kreowanie nowych perspektyw: współpraca z KULem otwiera nowe perspektywy i pokazuje kierunki działania stowarzyszenia; członkowie Familiaris mają możliwość poznania nowych trendów i metod, które mogą wprowadzić do swojej pracy, co z kolei prowadzi do innowacji i ulepszeń w ich działalności;

 • inicjatywy i projekty: wspólne rozmowy i konsultacje dotyczące potrzeb i oczekiwań społeczności emigracyjnej pozwalają na kreowanie planów i inicjatyw, które odpowiadają na realne potrzeby tej grupy; efektem tego jest stworzenie programów i projektów, które mają pozytywny wpływ na społeczność emigracyjną;

 • wzmocnienie społeczności: współpraca z KULem wzmacnia poczucie wspólnoty wśród członków Familiaris; wspólne działania i cele sprzyjają budowaniu silnych więzi i solidarności, co jest szczególnie ważne dla organizacji działających w kontekście emigracyjnym;


Podsumowanie

Team Familiaris uczestniczył w trzech edycjach studium w kursach takich jak: promocja kultury polskiej; teologia, biblia – nowa ewangelizacja, nowe media i komunikacja, poradnictwo i strategie wspierające, efektywne zarządzanie, sztuczna inteligencja, skuteczny menedżer i lider zespołu, podstawy zarządzania, mediacje i negocjacje w praktyce.


Z całą pewnością będziemy uczestniczyć w kolejnej edycji studium. Zachęcamy również innych do skorzystania z tej niepowtarzalnej i niezapomnianej przygody z KUL.


Wspólnota stworzona wokół KUL jest wyjątkowa, a zbudowane relacje wydają są silne i trwałe. Wymiana doświadczeń oraz kreowanie wspólnej wizji świata społeczności emigracyjnej są interesującym i niezwykle budującym przeżyciem.Wróciliśmy ze zjazdu z nowymi pomysłami i zapałem do dalszej działalności na rzecz Polonii i Polaków w Freiburgu i nie tylko.


Dziękujemy wszystkim którzy tworzą to przedsięwzięcie: dyrekcji Centrum Polonijnego KUL, prelegentom, wykładowcom, obsłudze IT, uczestnikom i wszystkim, którzy w sposób bliższy bądź dalszy uświetniają tą jakże niebywałą inicjatywę.


Z wyrazami wdzięczności, w oczekiwaniu na kolejną dawkę wiedzy i szacunkiem,

Team Familiaris


106 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
Post: Blog2_Post
bottom of page