top of page

ePublikacje “Familiaris”

W ramach realizacji projektu “ePublikacje Familiaris”, we współpracy z Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska” w roku 2022, opracowano i przygotowano elektroniczne wersji publikacji “Familiaris”.

Są to pierwsze publikacje “Familiaris” dotyczące poradnictwa rodzinnego na emigracji w wersji elektronicznej. Zaprojektowano:

📝 eVademecum “Familiaris”

📝e Informator “Familiaris”

📝 e Biuletyn “Familiaris”

Celem projektu:

  1. umożliwienie łatwego i bezawaryjnego rozpowszechniania treści Familiaris

  2. opracowywanie sensowych materiałów informujących i dokształcających w formie elektronicznej (eMateriały);

  3. tworzenie materiałów edukacyjnych / eVademecum / dla doradców tj. holistycznego opracowania poradnictwa rodzinnego w ujęciu modułowym

  4. opracowanie materiałów informacyjnych dla zainteresowanych / szukających wsparcia i pomocy na emigracji (eInformator i eBiuletyn)

Odbiorcy projektu:

  1. koordynatorzy Familiaris – Team Familiaris (eVademecum);

  2. Doradcy rodzinni zaangażowanie w poradnictwo rodzinne (eVademecum, e Biuletyn)

  3. wolontariusze zaangażowani z działalność pomocową (eBiuletyn, eInformator)

  4. poszukujący wsparcia, pomocy , informacji (eInformator)

Stworzone materiały udostępniane zostały: koordynatorom, doradcom rodzinnych, wolontariuszom, osobom zainteresowanym tematyką rodziny polonijnej i poradnictwa, osobom poszukującym pomocy, wsparcia, informacji zapewnią: poniesienie kompetencji koordynatorów i doradców, podniosą świadomość tematyki poradnictwa, zapoznanie się z aktualnościami, informacje poszukującym pomocy – gdzie szukać pomocy i jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Obszar: 2. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne

Zadanie: Pokażę Ci Polskę – budowanie dobrego wizerunku Polski

Działanie: Działanie III ePublikacje “Familiaris”

Numer konta księgowego działania: 554-50-1391-1-41

Kwota dotacji: 14 338 PLN

5 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page