top of page

Nowy sektor poradni: Poradnia socjalna

Aktualności: rozszerzamy działalność naszej poradni – otwieramy sektor: Poradnia socjologiczna. Dziękujemy Pani Anecie Ilcewicz za chęć współpracy i troskę o sprawy rodziny polonijnej.

To i owo czytamy w kolorowych czasopismach, gazetach katolickich czy w naukowych publikacjach. To i owo obserwujemy i przeżywamy każdego dnia żyjąc w społeczeństwie XXI wieku.

Radykalne zmiany technologiczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, jakie obserwujemy prowadzą do przeobrażeń w sferze życia społecznego, co powoduje zmiany w starych i powstania nowych problemów społecznych. Od kiedy procesy industrializacji i urbanizacji spowodowały zmiany w funkcjonowaniu ówczesnego społeczeństwa, żyjemy w czasach, w którym myślim kategoriami problemów.

Co tak naprawdę sprawia, że jakaś sytuacja zostaje uznana za problem społeczny?” oraz „dlaczego niektóre sytuacje, warunki są postrzegane jako problemy, podczas gdy inne nie?

Problem społeczny jest zjawiskiem, które angażuje zwykle emocjonalnie i intelektualnie szerszą zbiorowość. Nasza poradnia zajmujemy się relacjami społecznymi w ujęciu socjologicznym problemów społecznych i praktycznymi ich rozwiązaniami, problemami bezradności opiekuńczo-wychowawczej jako przykładu nieformalnych teorii problemów społecznych, którymi posługują się praktycy w codziennej pracy socjalnej.

Jakie są różnice między naukowymi a nieformalnymi teoriami problemów w społecznych? Socjologia, a praktyka rozwiązywania problemów?

Pracujemy w oparciu o socjologię praktyczną, której celem jest identyfikowanie, diagnozowanie oraz proponowanie rozwiązań praktycznych. Pomagamy określić i przyjrzeć się problemom społecznym takie jak społeczne dezorganizacje, patologie, dewiacje, konflikty wartości czy dysfunkcje, w myśl zasady:

ZOBACZ ➡️ ZDEFINIUJ ➡️ ANALIZUJ

➡️ SZUKAJ ROZWIĄZANIA ➡️ DZIAŁAJ

Takie podejście pozwoli rozwiązać każdy problem społeczny. Praktyczna mądrość i konsekwentna realizacja kolejnych kroków jest szczególnie potężną siłą i prowadzi co sukcesu. WSPIERAMY!

Doświadczasz przemocy w rodzinie, jesteś ofiarą bądź oprawcą? Masz wzorce patologiczne lub brak norm w rodzinie i środowisku zamieszkania czy brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie? Zaniedbujesz i odrzucasz dziecko, akceptujesz niezdrowe relacje emocjonalne, zauważasz niestabilne relacje opiekuńcze czy dezorganizacje w rodzinie

➡️ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS ➡️ JESTEŚMY ➡️ RADZIMY

➡️ POMAGAMY ➡️ WSPIERAMY!

Więcej informacji na w zakładce:

http://poradnia-pmk.eu/poradnia-socjalna

0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


Post: Blog2_Post
bottom of page