top of page

Nowy sektor poradni: Poradnia Radcy Prawnego

Aktualności: rozszerzamy działalność naszej poradni – otwieramy sektor: Poradnia Radcy Prawnego. Dziękujemy Panie Ewie Ryczko za chęć współpracy i troskę o sprawy rodziny polonijnej.

Zatem od dzisiaj w naszej poradni stratujemy z poradami z zakresu prawa rodzinnego mające na celu wspieranie życia rodzinnego.

Zakres porad prawnych obejmuje:

📍uregulowanie spraw dzieci m.in.: alimenty, władza rodzicielska, ustalenie miejsca pobytu dziecka, relokacje, ustalenie lub zmiana kontaktów z dzieckiem (rodzice, krewni), sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

📍transgraniczne sprawy rodzinne

📍sprawy związane z przemocą w rodzinie oraz niealimentacją; eksmisja sprawcy przemocy w rodzinie

📍małżeńskie ustroje majątkowe

📍sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka

📍postępowania w sprawach nieletnich

Więcej informacji w zakładce:


Poradnia Radcy Prawnego

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page