top of page

“Familiaris” w Radzie ds. Rodziny Polonijnej przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigr

W dniu 14. listopada uczestniczyliśmy w pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Rady ds. Rodzin Polonijnych powołanej przez bp Wiesława Lechowicza, który przewodniczył sobotnim obradom.

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie w ramach duszpasterstwa rodzin i małżeństw, osobiste walory i uznanie w środowisku polonijnym bp Lechowicz zaprosił koordynatorów Familiaris do nowo powołanej Rady. Jest to dla nas istotne wyróżnienie potwierdzające celowość naszych inicjatyw i działań. Bardzo się cieszymy i mobilizujemy się tym bardziej.

Spotkanie ze względu na pandemię odbyło się online, a uczestniczyli w nim reprezentanci: Anglii, Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Włoch i Polski zaangażowani w polonijne duszpasterstwo rodzin i małżeństw, doradcy rodzinni, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów rodzin (min. Ruch Przymierze Rodzin, Spotkania Małżeńskie, Domowy Kościół), księża i koordynatorzy duszpasterstwa rodzin i małżeństw, eksperci z Polski angażujący się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin na emigracji.

Na spotkaniu zostały wstępnie, ale konkretnie określone cele Rady:

 1. informacja

 2. formacja

 3. uświadamianie potrzeb rodzin, małżeństw, duchownych

 4. komunikacja

 5. koordynacja

 6. wymiana doświadczeń i pomysłów

 7. integracja

 8. służba i towarzyszenie rodzinie w drodze do zbawienia

 9. odbudowa kościoła domowego

 10. pomoc i wsparcie rodzinie

 11. podtrzymanie tożsamości narodowej

 12. pomoc praktyczna duszpasterzom

O celach tych mówił również Papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na światowy Dzień Migranta – SŁUŻYĆ, PROMOWAĆ, WSPÓŁPRACOWAĆ, ROZWIJAĆ

Członkowie Rady podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Wspólnie podjęliśmy próbę stworzenia i opracowania nowych form i metod, niezbędnych by wyjść naprzeciw potrzebom rodzin polonijnych. Kolejne spotkanie Rady zaplanowane zostało na miesiąc luty w 2021r.

Zachować rodzinę od niebezpieczeństw współczesnego świata to wielkie zadanie całego Kościoła, to wielkie zadnie duszpasterstwa polonijnego, to wielkie zadanie całej Polonii i każdego rodaka” św. Jan Paweł II, Toronto, 14.10.1984
0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page