top of page

Drodzy Seniorzy!

W związku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej przez koordynatora duchownego Familiaris przeprowadzane są badania na temat jakości życia polskich seniorów na emigracji.

Całkowita poufność oraz anonimowość badania są gwarantowane– odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji konkretnego respondenta.

Narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety do międzykulturowych badań gerontologicznych opracowany przez Instytut Gerontologiczny Uniwersytetu w Heidelbergu dostosowany do potrzeb emigracji.

Dziękujemy za poświęcony czas i pomoc ! Zachęcamy do uczestnictwa w badanach naukowych.

Link do ankiety elektronicznej znajduje się w kodzie QR powyżej oraz tu: KWESTIONARIUSZ


0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page