top of page

Laboratorium edukacyjne „Emi i Gracji”

Projekt Laboratorium Edukacji „Emi i Gracji" był innowacyjnym przedsięwzięciem mającym na celu świadczenie kompleksowego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego dla dzieci dwujęzycznych, także stworzenie przestrzeni, w której rodzice i opiekunowie dzieci dwujęzycznych mogą zdobywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem.

Sama nazwa projektu  -Laboratorium edukacyjne - nie jest przypadkowa, a ściśle związana jest z zakresem i integralną przestrzenią wsparcia w zakresie polepszenia jakości nauki jak i stworzenia możliwości efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego dla społeczeństwa Polonii i Polaków za granicą.


W projekcie wzieły udział dzieci dwujęzyczne w krajów niemieckojęzycznych zgłoszone przez swoich rodziców bądź opiekunów do konkursu pt. ŚWIĄTECZNE PREZENTY EMI I GRACJI.


Projekt "Laboratorium Edukacji Emi i Gracji" zakłada długofalowe korzyści dla uczestników, kreując otoczenie, w którym dwujęzyczność jest rozumiana, doceniana i wspierana na wielu poziomach.


Warsztaty dla rodziców z psychologiem, pedagogiem i logopedą dostarczyły praktycznej wiedzy i narzędzi do efektywnego wspierania rozwoju dziecka dwujęzycznego.


 

Kontynuacji projektu zależy od wielu czynników, w tym od oceny dotychczasowych rezultatów, potrzeb społeczności, dostępności środków finansowych oraz zaangażowania zespołu projektowego. Ważne jest zatem utrzymanie otwartej komunikacji z uczestnikami i współpracownikami, aby dowiadywać się, jakie są ich oczekiwania i sugestie odnośnie do ewentualnych zmian czy rozwoju projektu.


WNIOSKI

 

1.     Nauka języka polskiego jako drugiego jest spoiwem, łączącym język i kulturę w kontekście edukacyjnym, integrując uczących się z różnymi doświadczeniami migracyjnymi.

 

2.     Realizacja projektu oparta na założeniach konstruktywizmu, inkluzji oraz nauczaniu włączającym, a także edukacji pozytywnej, międzykulturowości i transkulturowości była słuszna i sensowna.

 

3.    Spójna współpraca psychologa, logopedy i pedagoga wspomogła naukę języka polskiego jako obcego,dała możliwości i rozwiązania na zaistniałe trudności. Współpraca psychologa, logopedy i psycholog jest niezbędna i nie jest standardem.

 

4.     Kompleksowe konsultacje przeprowadzone przez specjalistów dwujęzycznych wpłynęły pozytywnie na umiejętności językowe, chęć nauki, jakość i efektywność nauki i ostatecznie na postrzeganie innych kultur, zrozumienie świata oraz budowanie relacji z innymi ludźmi.

 

5.     Wsparcie o charakterze psychologicznym i logopedycznym, pedagogicznym skoncentrowane było nawspieraniu rozwoju osobistego, emocjonalnego oraz poprawie zdolności komunikacyjnych u osób dwujęzycznych, celem zapewnienia profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom, które borykają się z trudnościami emocjonalnymi, psychologicznymi oraz zaburzeniami komunikacji czy wychowawczymi.

 

6.     Projekt realizowany został w formie hybrydowych konsultacji i warsztatów w celu lepszego wpasowania się w potrzeby, możliwości czasowe, lokalowe i logistyczne.

 

7.     Opracowane zostały edukacyjne materiały dla dzieci w formie kart pracy i materiały do pracy indywidualnej, a także materiały dla rodziców / opiekunów w formie wskazań i dania narzędzi do pracy z dziećmi w warunkach domowych.SPRWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU:

Sprawozdanie
.pdf
Pobierz PDF • 678KB

Informujemy, że nasza  organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji w ramach W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023”
Kwota dotacji: 80825,00 PLN
Nazwa przedsięwzięcia: Laboratorium edukacyjne „Emi i Gracji” 

36 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page