top of page

Katecheza oraz formacja rodziców przy okazji przygotowania dzieci do chrztu, I komunii świętej oraz

W wielu misjach w prowadzenie katechezy włączają się osoby świeckie. Od 10 lat przygotowuję dzieci i młodzież do przyjęcia sakramentu pierwszej komunii świętej i bierzmowania. Z doświadczenia widzę, jak bardzo ważna jest katecheza przedsakramentalna nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Bo to właśnie rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci.

Formacja rodziców przy okazji przygotowania dzieci do chrztu, I komunii św., bierzmowania to czwarty z pięciu postulatów bp Lechowicza, które są owocem obrad Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w dniach 27.-29. września 2019r. w Zakopanem. Tematem obrad było duszpasterskie przygotowane do życia w małżeństwie i rodzinie tzw. “duszpasterstwo przedmałżeńskie”. Biskup zwrócił się do wszystkich odpowiedzialnych za duszpasterstwo polskojęzyczne w Europie prosząc o realizację postulatów na miarę możliwości.

Poradnia Familiaris podjęła realizację postulatu. Opracowany zostanie program formacji rodziców przy okazji przygotowania dzieci do chrztu, I omunii świętej i bierzmowania, jak również program katechizacji dzieci i młodzieży. Jako koordynatorką poradni wychowawczej Familiaris we współpracy z specjalistami opracowuje program i angażuje doradców rodzinnych pracujących w lokalnych poradniach. Jest to doskonała przestrzeń dla doradców życia rodzinnego, aby wesprzeć katechetów i proboszczów misji. Przygotowane konspekty spotkań dla rodziców a także katechezy prorodzinne tzw. około sakramentalne pomogą ujednolicić cały cykl przygotowań we wszystkich misjach w Niemczech. W okresie szczególnym, jakim jest obecnie pandemia, te starania o przygotowania do sakramentów powinny być jeszcze silniejsze, aby zrównoważyć ograniczenia w spotkaniach z katechetami.

W czasie pierwszej fali wirusa prowadziłam katechezę online. Każdej soboty łączyłam się za pomocą komunikatora z dziećmi, które przygotowywały się do Pierwszej Komunii Świętej. Na początku byłam sceptyczna sądząc, że dzieci i młodzież nie będą przejawiać entuzjazmu, że wystąpią inne trudności, tymczasem moi uczniowie uczestniczyli w zajęciach przez internet z równie dużym przejęciem i zaangażowaniem, ucząc się modlitw i wykonując rozmaite zadania. Nigdy nie sądziłam, że jako rodzic przyjdzie mi się zmierzyć z faktem, że zostały odwołane Msze Święte i katecheza, świątynie zostaną zamknięte. Wielką pomocą dla mnie jako mamy dziecka również przygotowującego się do Pierwszej Komunii okazał się Rytuał Rodzinny Biskupa Józefa Wysockiego, podarowany nam przez moją mamę. Wprowadzenie proponowanych tam zwyczajów nie stanowiło problemu w naszej rodzinie, dzieci z wielkim zaciekawieniem przyjmowały je, gdyż oparte są one na naszej tysiącletniej kulturze. Stanowiły one dla nas formę katechezy rodzinnej i liturgicznej. Jak pisze autor do wydania I: “To co będzie dokonywać się w sanktuarium rodzinnym, stanie się łącznikiem między ołtarzem, czyli liturgią wspólnoty parafialnej, a życiem rodziny”. Będzie więc pełnić zasadniczą rolę w budowaniu wspólnoty parafialnej. Jaki będzie Kościół domowy, taki będzie parafialny, taki sam diecezjalny, a tym samym i powszechny. I można dzisiaj powiedzieć, że dzięki pandemii nauczyliśmy się wspólnie modlić przed posiłkami.

Czy można przygotowywać dzieci do przyjęcia sakramentów przez Internet? Oczywiście, że można. Uważam, że współczesne media można również doskonale wykorzystać do celów ewangelizacji.

Kiedy otworzono znów Kościoły i mogły odbywać Msze Święte i padło pytanie, czy Pierwsza Komunia może się odbyć w naszej misji, z całą odpowiedzialnością stwierdziłam, że jeszcze chyba żadna grupa nie była tak przygotowana i żadna z taką tęsknotą nie oczekiwała przyjęcia Jezusa Eucharystycznego. Dla dzieci nie były najważniejsze prezenty czy goście, których mogłoby zabraknąć przez ograniczenia – bez wahania wolały zrezygnować z uroczystości z gośćmi, dla nich liczył się Jezus i fakt, że w końcu będą mogły Go przyjąć i w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej.

Monika Horoch: koordynator poradni wychowawczej

0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page