top of page

II KONFERENCJA NAUKOWA “Familiaris” POKOLENIOWY TRANSFER KULTUROWY – DNI RODZINY POLONIJNEJ /

„Coraz większa liczba osób, szczególnie młodych, uznaje, że troska o stworzenie jest podstawowym wyrazem wiary w Boga i posłuszeństwa Jego woli”List Papieża Franciszek do abp Rino Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, organizatora Jubileusz 2025, 11 lutego 2022

W obliczu Roku Jubileuszowego 2025, którego mottem jest „Pielgrzymi nadziei” chcemy jako wspólnota Familiaris aktywnie angażować się i towarzyszyć w poszukiwaniu dobra, przyjaźni z otoczeniem, solidarności z drugim człowiekiem. Chcemy ożywiać wiarę, nadzieję, miłość, stwarzać przestrzeń dialogu i budować zaufania jako znaków odrodzenia współistnienia i wspólnego przebywania. Stąd też nowe inicjatywy jakie podejmujemy dedykowane będą w ujęciu “pokoleniowym”.

Takim wydarzeniem będzie II Konferencja naukowa, na którą serdecznie zapraszamy w dniach 07. – 11. października 2022 poświęcona tematyce pokoleniowego transferu kulturowego – w rodzinie polonijnej. Wydarzenie to będą miało jednocześnie charakter Dni Rodziny Polonijnej w Polskiej Misji Katolickiej w Freiburgu.

Konferencja będzie odbywać się w sposób hybrydowy:

➡️offline: Polska Misja Katolicka we Freiburgu – Kościół św. Józefa, Breisacherstr. 119, 79110 Freiburg

➡️ online – Aplikacja Zoom, Meeting-ID: 760 591 1314, Kenncode: 783540

Wśród przygotowanych referatów i prelegentów:

 1. Soziale Arbeit mit Senioren im Emigranten Umfeld (Praca socjalna z seniorami w środowisku emigracyjnym) / prof. dr hab. Józef Młyński 

 2. Potrzeby egzystencjalne seniorów w sytuacjach trudnych i kryzysowych – w świetle badań własnych/ prof. dr hab. Norbert G. Pikuła

 3. Potrzeby duchowe seniorów a wsparcie otrzymywane w instytucjach i placówkach senioralnych  – w świetle badań władnych / prof. dr hab. Joanna M. Łukasik

 4. Prefigurative culture in the field of new media as an example of intergenerational cultural distance (Kultura prefiguratywna w zakresie nowych mediów jako przykład kulturowego dystansu międzypokoleniowego) / prof. dr hab. Małgorzata Gruchoła

 5. Jak łączyć pokolenia? Rola projektów międzypokoleniowych / dr Grzegorz Sudoł

 6. Potrzeby duchowe seniorów a doświadczenie wsparcie w rodzinie – w świetle badań własnych / dr Katarzyna Jagielska

 7. Senior jako opiekun prawny dziecka / dr Bogumiła Olejnik

 8. Międzypokoleniowy projekt edukacyjny „EMI i GRACJA” / mgr Monika Horoch

 9. Aktywność i edukacja seniorów w oczach dzieci i młodzieży, dorosłych / mgr. lic. Tomasz Drożyński

 10. Pokoleniowy transfer kulturowy / mgr lic. Katarzyna A. Białecka –Urbańska

Wśród Propozycji:

 1. warsztaty tematyczne

 2. spotkania indywidualne

 3. kino familijne

 4. konkurs dla dzieci – laurka dla babci / dziadka

 5. wystawa “POKOLENIA na EMIGRACJI” drzewa genealogiczne rodziny polonijnych

Zapisy na spotkanie indywidualne przyjmujemy emailowo: poradniapmk@gmail.com lub telefonicznie: +4917680246939

Szczegółowy program i plakat do pobrania:

Zapraszamy do udziału i zaangażowania się we wspólne dzieło promowania rodziny polonijnej !

Familiars Team

0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page