top of page
Czerwona farba

Spotkanie Polonii i Polaków za granicą
"Niepodległa"

10-12.11.2023
Freiburg

Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, które obchodzić będziemy w duchu patriotyzmu, wolności i niepodległości - "Spotkanie Polonii i Polaków za granicą - Niepodległa".

spotkanie logo.png
3T Logo.png

Data: 10-12 listopada 2023 roku
Lokalizacja: Sala Polskiej Misji Katolickiej, Breisacherstraße 119, Freiburg im Breisgau

Harmonogram:

Dzień #1
POPOŁUDNIE SENIORA

Piątek, 10.11.2023 / Breisacherstr. 119 Freiburg im Breisgau

10.00 - Powitanie gości – Michał Urbański
14.00 - Powitanie uczestników spotkania - Katarzyna Białecka -Urbańska
15.00 - Warsztaty „Samopoczucie w wieku senioralnym” – Magdalena Siedlok, Edward Cokot
16.00 - Pogodne popołudnie muzyczne - Paweł Stasina
17.00 - Gry towarzyskie - Katarzyna Białecka -Urbańska
18.00 - Msza święta – ks. kan. Stanisław Stec
20.00 - Wspólnota stołu – Sabina Smyrak, Bogumiła Białecka, Anna Nowakowska - Stasina

Dzień #2
KONFERENCJA NAUKOWA

 

Dzień #2
Sobota, 11.11.2023 / Spotkanie online / 09:30 – 16:00

Link do dołączenia do spotkania za pośrednictwem platformy zoom:
https://us02web.zoom.us/j/7605911314?pwd=NDNvb1NnYk56NFA1NTdtK3V0K1JNQT09

Meeting-ID: 760 591 1314
Kenncode: 783540

9.30 – Powitanie gości i wprowadzenie / Mgr lic. Katarzyna Białecka -Urbańska, Familiaris e.V. Freiburg

Dzień #2
Sobota, 11.11.2023 / Breisacherstr. 119 Freiburg im Breisgau

SESJA I.
godz. 09.40 – 12.20
Tożsamość i Tradycja – spektrum interdyscyplinarne
Moderator: Prof. dr hab. Józef Młyński

 

9.40 - Wartości języka polskiego jako języka ojczystego oraz promocja języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą - Mgr Jacek Janowiak, Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

10.00 – Tożsamość cichego pokolenia/ Dr Michał Wilkosz (online), Rektor Misji Katolickiej w Niemczech


10.20 – Tożsamość rodziny polonijnej i polskiej na emigracji - Prof. dr hab. Piotr Turzyński (online), Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej


10.40 – Tożsamość chrześcijańska wobec kultury w dialogu ze światem / Mgr Maria Książkiewicz (online), Fides et Cultura


11.00 – Pasje i zainteresowania w wieku senioralnym – analiza wyników badań
własnych / Prof. dr hab. Norbert Pikuła, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


11.20 – W sercu obcego kraju - Rola Misji Katolickiej w kształtowaniu polskiej
tożsamości narodowej za granicą / Dr Marcin Maj, Polska Misja Katolicka Bazylea


11.40 – Współczesna tożsamość Polonii i Polaków za granicą / Mgr lic. Katarzyna A. Białecka – Urbańska, Familiaris e.V. Freiburg


12.00 – Promocja tradycji i kultury polskiej na emigracji – rola i zadnia Centrum
Polonijnego KUL. Program Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą / Dr Wojciech Wciseł, Dyrektor Centrum Polonijnego KUL


12.20 – 13.00 - Przerwa kawowa

SESJA II.
Godz. 13.00-15.40
Tożsamość i tolerancja
Moderator: Mgr lic. Katarzyna A. Białecka – Urbańska


13.00 – Wybrane aspekty zmian i wyzwania w rodzinie – od tradycji do współczesności / Prof. dr hab. Józef Młyński, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


13.20 – Tożsamość kobiet na emigracji / Mgr Magdalena Siedlok, Familiaris e.V.


13.40 – Wychowanie dzieci i młodzieży w warunkach emigracji/ Mgr Monika Horoch, Familiaris e.V. (online)


14.00 – Mały Polak za granicą. Rola polskiej szkoły w kształtowaniu tożsamości
polonijnej na przykładzie rejonu Bazylei / Mgr Anita Pacha, Polsko-Szwajcarski Instytut Kultury i Nauki, Bazylea


14.20 - Jak nie zatracić swojej tożsamości w wieloletniej posłudze na emigracji –
Praktyki z Zaolzia / Mgr Edward Cokot, Parafia Łomna Górna, Wiceprezydet Europejskiej Unii Jiu Jitsu, Czechy  


14.40 – Tożsamość́ narzeczonych na emigracji – analiza wyników badań własnych / Mgr Szymon Majchur, Uniwersytet Śląski w Katowicach


15.00 - Moralność myślenia. John Henry Newman i Michał Heller / Dr Piotr Cebula (online), Uniwersytet JP II w Krakowie

 

15.20  Nienormatywne tożsamości: religijne marginalizowanie i przyjmowanie ludzi w kontekście emigracji Polskiej w Niemczech / Dr n. hum Patryk Zając (online)

15.40
Podsumowanie konferencji
Prof. dr hab. Józef MłyńskiDzień #3
SPOTKANIE POLONII
Niedziela, 12.11.2023 / Breisacherstr. 119 Freiburg im Breisgau


9.00 – 17.00     Wystawa „Ulmowie. Nie ma większej miłości”  - Michał Urbański

9.00 – 17.00     Ankieta polonijna „Spektrum Emigracji 3 T” –
Kasia Białecka – Urbańska, Szymon Majchur, Magdalena Siedlok

9.00 – 17.00     Fotografie patriotyczne – Wojciech Kubala

9.00 – 17.00     Wymiana polskich książek - Tadeusz Białecki

9.00 – 17.00     Poczęstunek kawowy - Sabina Smyrak

9.30 – 10.30     Msza święta - ks. kan. Stanisław Stec

11.00 – 12.00     Msza święta - ks. kan. Stanisław Stec

12.30 – 17.00     Wystawa prac dzieci „Zakładka patriotyczna” - Anna Nowakowska - Stasina  

13.00 – 15.00     Warsztaty plastyczne „Emi i Gracji” dla rodzin – malowanie kamieni patriotycznych z symbolami narodowymi – Anna Nowakowska - Stasina 


13.00 – 15.00     Warsztaty patriotyczne „Emi i Gracji” dla rodzin – symbole narodowe - Barbara Nowakowska

13.00 – 15.00   Gry patriotyczne „Emi i Gracji” dla rodzin – Paulina Jasionowska

13.00 – 14.00   Koncert rodzin” Niepodległa” – wiersze i pieśni patriotyczne
- Kasia Białecka – Urbańska

14.00 – 15.00   Debata rodzin wielokulturowych „3T” - Józef Młyński

14.00 – 17.00   Kino Polskie / filmy patriotyczne i familijnie – Paweł Stasina

15.00 – 17.00   Poczęstunek obiadowy - Sabina Smyrak, Bogumiła Białecka

17.00 – 18.00    Zakończenie i pożegnanie gości


 


Aby potwierdzić swoją obecność, prosimy o wysłanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod przyciskiem "zapisy". Dodatkowo, prosimy o podanie ilości osób (dorosłych i dzieci).

Myślami przewodnimi tego spotkania będą "Spektrum Emigracji 3T" - Tradycja, Tożsamość i Tolerancja. To tematy, które chcemy zgłębić i omówić wspólnie z Wami, aby zrozumieć nasze dziedzictwo i dążyć do jeszcze silniejszej wspólnoty. Ten czas spędzony razem będzie naszym hołdem dla Niepodległej i okazją do uczczenia naszych korzeni i wspólnej historii.

 

Podczas wydarzenia zostaną wykonane nagrania filmowe, dźwiękowe i zdjęcia, na których późniejsze wykorzystanie wyrażają Państwo zgodę biorąc udział w wydarzeniu.


Serdecznie zapraszamy,

Team Familiaris
 

plakat na FB ostatni.jpg
stopka mała.png

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego: Łączy nas Polska – wydarzenia polonijne w Belgii, Holandii, Niemczech i krajach skandynawskich.

Kwota dotacji: 7000,00 PLN 

Całkowita wartość zadania publicznego: 111 000,00 zł.

Data podpisania umowy: 05.07.2023.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy m. in. dofinansowania wynagrodzeń prelegentów i ekspertów, kosztów administracyjnych związanych z organizacją wydarzeń, kosztów promocyjnych, zakupu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych oraz innych kosztów niezbędnych do realizacji zadań.

Zapraszamy do rejestracji! :)

Zielony sweter

Dołącz do spotkania online!
 

bottom of page