top of page

sob., 01 cze

|

Zoom (online), Biuro Familiaris (offline)

Podróże edukacyjne Emi i Gracji (online i offline)

Zapraszamy na kolejne spotkania z Emi i Gracją. Tym razem będziemy podróżować po Polsce i poznawać polskie miasta. Poznacie również Emila i Gracjan, przyjaciół Emi i Gracji. Podróże edukacyjne Emi i Gracji 🚂 Cudze chwalicie, swojego nie znacie …” - tyle jest pięknych miejsc w Polsce...

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
 Podróże edukacyjne Emi i Gracji  (online i offline)
 Podróże edukacyjne Emi i Gracji  (online i offline)

Kiedy

Jeszcze 5 dat(y)

01 cze 2024, 11:00 – 12:30

Zoom (online), Biuro Familiaris (offline)

Info

Międzynarodowy projekt edukacyjny dla dzieci Podróże edukacyjne Emi i Gracji realizowany przez Familiaris

Emi i Gracji podróże po Polsce.  Cudze chwalicie swego nie znacie.  Emil i Gracjan pokazują piękno naszego kraju.

Cudze chwalicie, swojego nie znacie …” - tyle jest pięknych miejsc w Polsce, nieodkrytych, nieznanych... Nie wychodząc praktycznie z domu możemy poznać wiele pięknych, ciekawych, a przede wszystkim nowych miejsc, miast, wsi i mniejszych miejscowości. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi nawiążą się również nowe znajomości.

ETAP I : Planowanie projektu.

1.Temat: „Poznajemy polskie miasta”

2.Forma projektu: grupowy, podział grup wg zadań.

3.Rodzaj projektu: projekt działania lokalnego

4.Autorzy projektu: nauczyciele klas I-III i oddziału przedszkolnego

5.Odbiorcy projektu: dzieci z klas 1-3, oddziału przedszkolnego, społeczność szkolna oraz rodzice

6.Termin projektu: styczeń- grudzień 2024, z reguły 1. sobota miesiąca 2024

Godzina: 11.00-11.30 (30 min przedszkolaki), 11.30-12.30 (dzieci z klas 1.- 3.)

7. Rodzaj projektu: realizacja zajęć wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne

8.Forma prezentacji: wystawa, konkurs, gazetka, prezentacja, wycieczka

9. Cel główny projektu:

-rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci

-wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów przez poznanie ważnych miast naszego kraju.

Raz w miesiącu poprzez platformę zoom odbywać się będą spotkania dla dzieci. Ideą projektu jest odnalezienie w każdym mieście grupy dzieci, które chciałyby opowiedzieć i przedstawić swoje miasto.

Tematy spotkań:

Gniezno (27.01), Gdańsk (03.02), Wrocław (02.03), Lublin (06.04),  Częstochowa (04.05),  Zakopane (01.06), Kraków (06.07),  Warszawa (03.08), Łódź (07.09), 

Suwałki (05.10), Poznań (02.11), Toruń (07.12). 

W trakcie każdego spotkania dzieci poprzez bajkę, w której głównymi bohaterkami będą Emi i Gracja a także nowi chłopcy Emil i Gracjan, wprowadzone będą w temat spotkania. Po zakończeniu projektu planowane jest wydanie książeczki dla dzieci, w której będą znajdowały się bajki z poruszonymi tematami.

Specjalnie na ten projekt zostanie napisana druga piosenka dla dzieci, która będzie zawsze śpiewana na rozpoczęcie każdego spotkania.

1. Temat: Podróże edukacyjne „Emi i Gracji”

2. Forma projektu: grupowy, podział grup wg zadań.

3. Rodzaj projektu: projekt działania lokalnego

4. Autorzy projektu:

- Katarzyna Białecka- Urbańska

- Monika Horoch

- Katarzyna Wełniak

5. Odbiorcy projektu: dzieci mieszkające w Niemczech, społeczność szkolna polonijnych jak i polskich szkół w Niemczech oraz rodzice

6. Termin projektu: styczeń 2024- grudzień 2024

7. Rodzaj projektu: realizacja zajęć wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne

8. Forma prezentacji: prezentacja, wycieczka, gra edukacyjna, książeczka dla dzieci.

9. Cel główny projektu:

- rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci

- wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie ważnych miast w Polsce a przy tym znajdujących się tam polskich misji

Zainteresowania:

- rozbudzanie zainteresowań dzieci ważnymi miastami w Polsce, ich historią, architekturą, osiągnięciami kultury oraz walorami przyrodniczymi

- promowanie tańców narodowych

- poznanie życiorysów świętych patronujących polskim miastom w Polsce

Postawy:

- zachęcanie dzieci do gromadzenia informacji i różnych materiałów dotyczących zamieszkałej misji

- prezentacja prac dzieci związanych z prezentacją misji

- poszerzenie umiejętności posługiwania się komputerem

Przekonania:

- potrzeba poszerzenia własnej wiedzy

- ukazanie walorów polskich miast

- okazywanie szacunku dla historii kraju oraz wytworów kultury.

10. Umiejętności: cele operacyjne:

Dzieci:

•  znają ważne miasta w Polsce, legendy związane z tymi miastami.

•  pogłębiają wiedzę o tradycjach i kulturze polskich miast

•  pogłębiają wiedzę na temat patronów polskich miast

•  potrafią zbierać i gromadzić informację, materiały,

•  korzystają z pomocy multimedialnych

•  potrafią pracować w grupie,

•  rozwijają zainteresowanie swoją „małą” ojczyzną,

•  zacieśniają więzy ze społecznością lokalną,

•  uczą się podejmowania decyzji, oceniania, komunikowania się,

•  utożsamiają się z najbliższym środowiskiem, regionem, krajem.

REALIZACJA

- przestrzeganie harmonogramu

- praca w grupach nad powierzonymi zadaniami

- opracowanie scenariuszy zajęć

PREZENTACJA

Termin i miejsce prezentacji wg harmonogramu

- Tworzenie ekspozycji poświęconej różnym miastom – folder, książeczki

Ocena realizacji projektu

Projekt jest otwarty. Będzie uzupełniany i dokumentowany w trakcie realizacji poszczególnych zadań.

Ewaluacja projektu dokonana zostanie na podstawie liczby zgłoszonych dzieci biorących w nim udział.

Efektami pracy z dziećmi będzie przygotowanie książeczki z wybranymi miastami a także przygotowanie gry edukacyjnej.

W projekcie zaangażowani zostaną również rodzice do współpracy poprzez pomoc w poszukiwaniu i gromadzeniu materiałów dotyczących miast.

udostepnij!

Info. o wydarzeniu: Events
bottom of page