top of page

Trening przedmałżeński - mit, fikcja czy swoista potrzeba?

Zaktualizowano: 4 wrz 2023

W kontekście uwarunkowań egzystencjalnych, głównym wyzwaniem, przed którym stoją dzisiejsze rodziny na emigracji, jest brak świadomego podejścia i zrozumienia instytucji małżeństwa oraz rodziny. Niewielu z uczestników zastanawia się nad faktem, że przygotowanie do małżeństwa to jednocześnie proces budowania jedności i jakości życia małżeńskiego i rodzinnego.


Początkowe błędy w podejściu do tego zagadnienia mogą skutkować błędnym światopoglądem i w konsekwencji, prowadzić do późniejszych kryzysów oraz nawet rozpadu rodziny. Obserwuje się coraz częściej niezdrowy obraz rodziny, który staje się powszechną normą. Status rodziny i jej wartości zostają zdegradowane na rzecz wygodnych i powszechnie akceptowanych trendów. Ludzie przekraczają swoje granice, rezygnują z tradycji, wiary, i skupiają się na konsumpcjonizmie oraz przewartościowaniu - przechodzą z "bycia" na "mienie".

Badania przeprowadzone wśród narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa pokazały, że aż 54% uczestników nie ma oczekiwań wobec katechezy przedmałżeńskiej, a 29% uczestników jest motywowanych jedynie wymogami formalnymi.


W odpowiedzi na te wyzwania, Poradnia dla Narzeczonych na Emigracji "Familiaris" zaczęła oferować kursy przedmałżeńskie online. Ten pomysł został opracowany w trakcie pandemii COVID-19 i objął swoim zasięgiem Polską Misję Katolicką w Niemczech oraz wiele innych Duszpasterstw Polskich w Europie Zachodniej. Kurs trwa 22 godziny i jest organizowany co kwartał w formie weekendowego spotkania (piątek, sobota, niedziela).


Program kursu jest specyficzny i uwzględnia problematykę emigracyjną, jest prowadzony w całości online i zawiera wykłady, ćwiczenia oraz elementy duchowości. Kurs opiera się na interdyscyplinarności nauk (teologia, psychologia, socjologia, prawo kanoniczne, nauki o rodzinie), a prowadzą go specjaliści w tych dziedzinach. Celem kursu jest przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz pomaganie im rozwijać umiejętności budowania i pielęgnowania relacji małżeńskiej, a także świadomego rodzicielstwa. Po ukończeniu kursu narzeczeni otrzymują certyfikaty, które potwierdzają ich udział w szkoleniu.

Kurs jest akceptowany w Kościele katolickim w Polsce, ponieważ "Familiaris" działa w imieniu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i jest oficjalną poradnią PMK w Niemczech. Jest on ulepszany i dostosowywany do potrzeb kursantów, aby był skuteczny i akceptowany przez osoby żyjące na emigracji. W trakcie kursów narzeczeni zdobywają wiedzę teoretyczną, wskazówki oraz praktyczne umiejętności, które pomogą im budować i utrzymywać zdrową i trwałą relację małżeńską. Kurs ma formę "treningu przedmałżeńskiego", który pomaga narzeczonym przygotować się do małżeństwa i radzić sobie z trudnościami życia na emigracji. Dzięki temu narzeczeni otrzymują narzędzia do skutecznego zarządzania swoim małżeństwem i rozwiązywania problemów. W ciągu trzech lat od rozpoczęcia kursów w 2020 roku wzięło w nich udział 547 pary. Kurs ten stanowi cenny wkład w wsparcie i edukację rodzin na emigracji, pomagając im budować trwałe i zdrowe relacje małżeńskie.

W programie uwzględniono takie tamaty jak:

 • „Po co nam właściwie ślub w kościele?” – tradycja, duchowość, wiara, sakrament

 • „Ślubuję Ci...” – teologia małżeństwa w kontekście przysięgi małżeńskiej

 • „Katolickie tematy tabu” – planowanie rodziny i problemy życia seksualnego

 • „Przychodzą narzeczeni do proboszcza” – kościelne formalności i prawny aspekt małżeństwa

 • „Dlaczego nie?” – przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym

 • „Jak w zasadzie wygląda ślub po katolicku?” – praktyczny poradnik dla narzeczonych z zarządzania ludźmi oraz szczegółami w najlepszym możliwie stylu

 • „Ale piękna uroczystość!” –o liturgii sakramentu małżeństwa (obsada, ekipa, stroje, przygotowanie miejsca, muzyka, scenariusz, próba, publiczność)

 • „Dlaczego on mnie nie rozumie, a ona ma znów focha?” – kryzysy i budowanie więzi w małżeństwie

 • „Przyjechaliśmy do Niemiec, żeby było nam po prostu lepiej” – małżeństwo wobec dylematów emigracji zarobkowej (blaski, cienie, dylematy decyzji, zetknięcie się z rzeczywistością) świadectwa małżeństw emigracyjnych z różnym stażem małżeńskim (3, 7, 21, 41).

 • ks. prof. dr hab. Józef Młyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i UKSW w Warszawie, autor wielu publikacji o tematyce małżeństwa)

 • dr hab. Mieczysław Guzewicz (konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autor wielu publikacji o tematyce małżeństwa)

 • ks. Tomasz Drożyński (duszpasterz polonijny i doktorant Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie)

 • dr. Bogumiła Olejnik (doktor nauk społecznych w dziedzinie prawa kanonicznego)

 • lek. Dominika Mieloszyńska (koordynator poradni lekarskiej, lekarz medycyny)

 • Anna-Martha Sieradzki (certyfikowany psychoterapeuta (psychoterapii par, zaburzeń́ lękowych i seksualnych), mgr pedagogiki szkolnej )

 • Kasia i Michał Urbańscy (koordynatorzy poradni dla narzeczonych i poradni dla singli, członkowie Rady ds. Rodziny Polonijnej przy delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, młodzi małżonkowie)

 • Kasia Białecka-Urbańska (koordynator poradni „Familiaris”, członek i nauczyciel w Instytucie Naturalnego Planowania Rodziny INER Prof. Dr. med Rötzera e.V.)Video: ks. Szymon Majchur / badacz naukowy

34 wyświetlenia0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page