top of page

Podróże edukacyjne Emi i Gracji

Zaktualizowano: 6 lip

Międzynarodowy projekt edukacyjny dla dzieci Podróże edukacyjne Emi i Gracji realizowany przez Familiaris.


Emi i Gracji podróże po Polsce.  Cudze chwalicie swego nie znacie.  Emil i Gracjan pokazują piękno naszego kraju.


Cudze chwalicie, swojego nie znacie …” - tyle jest pięknych miejsc w Polsce, nieodkrytych, nieznanych... Nie wychodząc praktycznie z domu możemy poznać wiele pięknych, ciekawych, a przede wszystkim nowych miejsc, miast, wsi i mniejszych miejscowości. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi nawiążą się również nowe znajomości.Prawa autorskie: Familiaris e.V. / Montaż: Familiaris e.V./ Słowa i muzyka: Robert Żwirek


ETAP I : Planowanie projektu.

1.Temat: „Poznajemy polskie miasta”

2.Forma projektu: grupowy, podział grup wg zadań.

3.Rodzaj projektu: projekt działania lokalnego

4.Autorzy projektu: nauczyciele klas I-III i oddziału przedszkolnego

5.Odbiorcy projektu: dzieci z klas 1-3, oddziału przedszkolnego, społeczność szkolna oraz rodzice

6.Termin projektu: styczeń- grudzień 2024, z reguły 1. sobota miesiąca 2024

Godzina: 11.00-11.30 (30 min przedszkolaki), 11.30-12.30 (dzieci z klas 1.- 3.)

7. Rodzaj projektu: realizacja zajęć wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne

8.Forma prezentacji: wystawa, konkurs, gazetka, prezentacja, wycieczka

9. Cel główny projektu:

-rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci

-wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów przez poznanie ważnych miast naszego kraju.

Raz w miesiącu poprzez platformę zoom odbywać się będą spotkania dla dzieci. Ideą projektu jest odnalezienie w każdym mieście grupy dzieci, które chciałyby opowiedzieć i przedstawić swoje miasto.

Tematy spotkań:

Gniezno (27.01), Gdańsk (03.02), Wrocław (02.03), Lublin (06.04),  Częstochowa (04.05),  Zakopane (01.06), Kraków (06.07),  Warszawa (03.08), Łódź (07.09), 

Suwałki (05.10), Poznań (02.11), Toruń (07.12). 


Zachęcamy rodziców do wydruku materiałów dla dzieci przed spotkaniem :D


Miasto

Termin

SPOTKANIE -MATERIAŁY DO WYDRUKU

 Gniezno

27.01.2024


Materiały edukacyjne - Etap I - Gniezno
.pdf
Pobierz PDF • 967KB

Gdańsk

03.02.2024


Materiały edukacyjne - Etap II - Gdańsk
.pdf
Pobierz PDF • 869KB

Wrocław

02.03.2024


Materiały edukacyjne - Etap III - Wrocław
.pdf
Pobierz PDF • 13.00MB


Lublin

06.04.2024


Materiały edukacyjne - Etap IV - Lublin
.pdf
Pobierz PDF • 7.80MB

Częstochowa

04.05.2024


Materiały edukacyjne - Etap V - Częstochowa
.pdf
Pobierz PDF • 577KB

Zakopane

01.06.2024


Materiały edukacyjne - Etap VI - Zakopane
.pdf
Pobierz PDF • 1.09MB


Kraków

06.07.2024
Materiały edukacyjne - Etap VII - Kraków
.pdf
Pobierz PDF • 1.68MB

 Warszawa

03.08.2024


Łódź

07.09.2024


Suwałki

05.10.2024


Poznań

02.11.2024


Toruń

07.12.2024
W trakcie każdego spotkania dzieci poprzez bajkę, w której głównymi bohaterkami będą Emi i Gracja a także nowi chłopcy Emil i Gracjan, wprowadzone będą w temat spotkania. Po zakończeniu projektu planowane jest wydanie książeczki dla dzieci, w której będą znajdowały się bajki z poruszonymi tematami.

Specjalnie na ten projekt zostanie napisana druga piosenka dla dzieci, która będzie zawsze śpiewana na rozpoczęcie każdego spotkania.

1. Temat: Podróże edukacyjne „Emi i Gracji”

2. Forma projektu: grupowy, podział grup wg zadań.

3. Rodzaj projektu: projekt działania lokalnego

4. Autorzy projektu:

- Katarzyna Białecka- Urbańska

- Monika Horoch

- Katarzyna Wełniak

5. Odbiorcy projektu: dzieci mieszkające w Niemczech, społeczność szkolna polonijnych jak i polskich szkół w Niemczech oraz rodzice

6. Termin projektu: styczeń 2024- grudzień 2024

7. Rodzaj projektu: realizacja zajęć wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne

8. Forma prezentacji: prezentacja, wycieczka, gra edukacyjna, książeczka dla dzieci.

9. Cel główny projektu:

- rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci

- wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie ważnych miast w Polsce a przy tym znajdujących się tam polskich misji

Zainteresowania:

- rozbudzanie zainteresowań dzieci ważnymi miastami w Polsce, ich historią, architekturą, osiągnięciami kultury oraz walorami przyrodniczymi

- promowanie tańców narodowych

- poznanie życiorysów świętych patronujących polskim miastom w Polsce

Postawy:

- zachęcanie dzieci do gromadzenia informacji i różnych materiałów dotyczących zamieszkałej misji

- prezentacja prac dzieci związanych z prezentacją misji

- poszerzenie umiejętności posługiwania się komputerem

Przekonania:

- potrzeba poszerzenia własnej wiedzy

- ukazanie walorów polskich miast

- okazywanie szacunku dla historii kraju oraz wytworów kultury.

10. Umiejętności: cele operacyjne:

Dzieci:

•  znają ważne miasta w Polsce, legendy związane z tymi miastami.

•  pogłębiają wiedzę o tradycjach i kulturze polskich miast

•  pogłębiają wiedzę na temat patronów polskich miast

•  potrafią zbierać i gromadzić informację, materiały,

•  korzystają z pomocy multimedialnych

•  potrafią pracować w grupie,

•  rozwijają zainteresowanie swoją „małą” ojczyzną,

•  zacieśniają więzy ze społecznością lokalną,

•  uczą się podejmowania decyzji, oceniania, komunikowania się,

•  utożsamiają się z najbliższym środowiskiem, regionem, krajem.

REALIZACJA

- przestrzeganie harmonogramu

- praca w grupach nad powierzonymi zadaniami

- opracowanie scenariuszy zajęć

PREZENTACJA

Termin i miejsce prezentacji wg harmonogramu

- Tworzenie ekspozycji poświęconej różnym miastom – folder, książeczki

Ocena realizacji projektu

Projekt jest otwarty. Będzie uzupełniany i dokumentowany w trakcie realizacji poszczególnych zadań.

Ewaluacja projektu dokonana zostanie na podstawie liczby zgłoszonych dzieci biorących w nim udział.

Efektami pracy z dziećmi będzie przygotowanie książeczki z wybranymi miastami a także przygotowanie gry edukacyjnej.

W projekcie zaangażowani zostaną również rodzice do współpracy poprzez pomoc w poszukiwaniu i gromadzeniu materiałów dotyczących miast.

138 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page