top of page

Kurs przedmałżeński

Zapraszamy na internetowy kurs przedmałżeński, który odbędzie za pomocą aplikacji Zoom i będzie miał charakter treningu. Będzie to już 10./13. edycja kursu internetowego, skierowanego do osób żyjących poza granicami Polski. Wśród prelegentów znajdą się: dr hab. Mieczysław Guzewicz, ks. prof. dr hab. Józef Młyński, dr Bogumiła Olejnik, nasz zespół koordynatorów “Familiaris” oraz grupa małżeństw.

Przygotowanie do małżeństwa jest bardzo ważne i zalecane, ponieważ pozwala narzeczonym lepiej poznać siebie nawzajem i przygotować się do wspólnego życia. Trening przedmałżeński może pomóc narzeczonym lepiej zrozumieć swoje oczekiwania i potrzeby oraz nauczyć ich skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami i konfliktami, które mogą pojawić się w małżeństwie. Przygotowanie do małżeństwa to również doskonała okazja do zdobycia wiedzy na temat teologii małżeństwa i sakramentu małżeństwa oraz do poznania kościelnych zasad i formalności związanych ze ślubem.

Program kursu obejmuje m.in.:

  1. „Po co nam właściwie ślub w kościele?” – tradycja, duchowość, wiara, sakrament  

  2. „Ślubuję Ci …” – teologia małżeństwa w kontekście przysięgi małżeńskiej

  3. „Katolickie tematy tabu” – planowanie rodziny i problemy życia seksualnego

  4. „Przychodzą narzeczeni do proboszcza” – kościelne formalności i prawny aspekt małżeństwa

  5. “Dlaczego nie?” – przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym

  6. „Jak w zasadzie wygląda ślub po katolicku?” – praktyczny poradnik dla narzeczonych z zarządzania ludźmi oraz szczegółami w najlepszym możliwie stylu

  7. „Ale piękna uroczystość!” – czyli o liturgii sakramentu małżeństwa (obsada, ekipa, stroje, przygotowanie miejsca, muzyka, scenariusz, próba, publiczność)

  8. „Dlaczego on mnie nie rozumie, a ona ma znów focha?” – kryzysy i budowanie więzi w małżeństwie

  9. „Przyjechaliśmy do Niemiec, żeby było nam po prostu lepiej” – małżeństwo wobec dylematów emigracji zarobkowej (blaski, cienie, dylematy decyzji, zetknięcie się z rzeczywistością)

  10. Świadectwa małżeństw emigracyjnych z różnym stażem małżeńskim (3 lata, 7 lat, 21 lat, 41 lat).

Kurs jest akceptowany w Kościele katolickim w Polsce, ponieważ działamy w imieniu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, jesteśmy oficjalną Poradnią PMK w Niemczech. Jesteśmy ponadto członkami Rady ds. Rodzin Polonijnych przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. O wszystkich działaniach poinformowany jest ks. bp Piotr  Turzyński odpowiedzialny za Duszpasterstwo Emigracji Polskiej.

Kurs jest kompletną katechezą przedmałżeńską. Odbywa się w następujących godzinach: piątek (20.00 – 22.00), sobota (9.00 – 19.00), niedziela (9.00 – 19.00). Wykłady połączone są z przerwami. 

Kurs przeznaczony jest dla par narzeczonej i narzeczonego i zaleca się wspólny udział… wiara nie jest kryterium do nie odbycia nauk przedmałżeńskich… mówimy o komunikacji, blaskach i cieniach emigracji, wartościach… polecamy wspólny udział. 

Po zakończeniu kursu otrzymujecie certyfikaty: certyfikat ukończenia nauk przedmałżeńskich, certyfikat o ukończeniu spotkań w poradni rodzinnej. Certyfikaty ważne są bezterminowo i wysyłane dostane pocztą elektroniczną.

Zapisy i więcej informacji: https://www.familiaris.org/kurs

Opłata rejestracyjna: 60 EUR para (30 EUR od osoby)

Terminy 2023:

I kwartał: 10 – 12 marzec

II kwartał: 09 – 11 czerwiec  

III kwartał: 22 – 24 wrzesień  

IV kwartał: 08 – 10 grudzień 

24 wyświetlenia0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page