top of page

Familiaris – poradnia, towarzyszenie, badania naukowe, kształcenie – na emigracji &#82

W roku 2022 rozwijamy przestrzeń kształcenia i tworzymy zupełnie nową gałąź aktywności Familiaris jaką są badania naukowe. Jako Stowarzyszenie podjęliśmy współpracę z uniwersytetami i instytutami naukowymi.

Duma i Wezwanie 🐢

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jaka wspólnie z KUL opracowaliśmy w kontekście potrzeb i oczekiwań Polonii. Prosimy Was o rozpropagowanie tej oferty.

Szkolenia z opieki nad przewlekle chorymi i opieki paliatywnej, poradnictwa i strategii wspierających, profilaktyki zachowań ryzykownych, nowych mediów i komunikacji; kultury polskiej oraz teologii i biblistyki – to oferta edukacyjna Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Polonii i Polaków za granicą. Uczelnia rozpoczęła rekrutację na zajęcia, które ruszą jesienią.

Studium KUL będzie funkcjonowało m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Familiaris jest partnerem do rozmów i koordynatorem ze strony Niemiec.

Wszystkie zajęcia w ramach studium będą bezpłatne, a poprowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Będą trwały sześć miesięcy i odbędą się w trybie hybrydowym: trzy dwudniowe zjazdy stacjonarne i trzy dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i angielskim. Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki.

Zapisy: polonia@kul.pl, tel. +48 81 445 42 90

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/YKfF7yBf187DX9mZA

Dodatkowe informacje: poradniapmk@gmail.com , +49 17670053847

Zakres:

🐢 Szkolenie z opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym

🐢 Szkolenie z poradnictwa i strategii wspierających

🐢 Szkolenie z profilaktyki zachowań ryzykownych

🐢 Szkolenie dla liderów wsparcia – kształtowanie systemów wsparcia

🐢 Studium nowych mediów i komunikacji

🐢 Studium promocji kultury polskiej

🐢 Studium teologii, Biblia – nowa ewangelizacja

0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

תגובות


Post: Blog2_Post
bottom of page