top of page

Światowe Spotkanie Rodzin

Zapraszamy na Światowe Spotkanie Rodzin, które odbywa się od 1994 roku, z reguły co trzy lata. Kolejne będzie dziesiątym i będzie miało miejsce w Rzymie w dniach 22-26 czerwca 2022 roku.

Tematem spotkania jest “Miłość rodzinna powołanie i droga świętości”. Diecezja Rzymu i Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia przedstawiają oficjalną modlitwę na 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Gotowy jest również oficjalny hashtag: # WMOF2022

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski , Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny. Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa. Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały i jako małe kościoły domowe niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości, jaką Chrystus obdarza Kościół. Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny, które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą. Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz, aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości. Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież, oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś. Modlimy się za rodziców i dziadków: niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz, a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi, w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele. Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin. Amen.


Strona wydarzenia na Facebook https://m.facebook.com/pg/swiatowespotkanierodzin2022/posts/

Zapraszamy do udziału i zainteresowania się wydarzeniam.

0 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page